Palvelut

Tutustu

NQE toimii hankkeissa päärakennesuunnittelijana, elementti- ja konepajasuunnittelijana, rakennesuunnitelmien ulkopuolisena tarkastajana ja hankekehitys-/kaavavaiheen rakenneteknisenä asiantuntijana.

Tyypillisiä suunnittelemiamme kohteita ovat koulut, toimisto- ja liikerakennukset, kerrostalot, kattilalaitokset, voimalaitokset, teollisuushallit, pysäköintilaitokset, korjausrakentamisen kohteet ym talo- ja teollisuusalan rakennukset.

NQE:n yksiköillä on yhteiset toimintatavat ja –järjestelmät. Yksiköt ja työntekijät toimivat paikkakunnittain samoissa toimitiloissa, käyttävät samoja järjestelmiä ja tekevät projekteissa kiinteää yhteistyötä yli yksikkörajojen.

Asiakkaitamme ovat kaikki rakennusyritykset, rakennuttajat, konepajat ja betonielementtitoimittajat, isännöitsijät, kiinteistösijoittajat, kiinteistöjen omistajat ja -huoltajat, teollisuusrakennusten toimittajat, julkisen puolen toimijat ja yksityishenkilöt.

Olemme tehokas, asiakkaan toiminnan tarkkaan huomioiva ja joustava toimija. Yrityksestämme saatte suuren kansainvälisen yrityksen palvelut parannettuna yksityisen yrityksen ketteryydellä. Hyvällä, innovatiivisella ja luottamuksellisella palvelulla pyrimme aina asiakkaalle lisäarvon tuottamiseen ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen.

NQE on usein hankkeissa mukana jo hankekehitysvaiheesta alkaen, jolloin merkittävimmin voidaan vaikuttaa kustannusten muodostumiseen. Yrityksen johdosta löytyy kokemusta myös rakennusliikkeen hankekehitystehtävistä.

Kaikki vaativammat rakennesuunnitteluhankkeet suunnittelemme tietomallintamalla, josta meillä löytyy lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus. Tietomallintamisen ohjelmistojamme ovat Tekla Structures ja Autodesk Revit. 2D-suunnitelmat laadimme AutoCad ohjelmistoilla. Muina rakennesuunnittelun työkaluina käytämme mm. Autodesk Robot Structures- ja muita Autodesk AEC-ohjelmistoja, Tekla Structural Designeria, SKOL-Eurokoodien laskentapohjia sekä lukuisia muita lujuuslaskennan ja rakennusfysiikan ohjelmistoja.

Sisäänrakennettu toimintatapamme on jatkuva parantaminen.